messenger email phone
Vzťahy v kolektívoch majú rôznu kvalitu. Rovnako však vplývajú na interného či externého zákazníka Takisto majú vplyv na samotný výkon.