messenger email phone
Naše kľúčové aktivity roku 2020 sme zhrnuli do krátkeho videa.
Pre denník Forbes Slovensko sme mali možnosť napísať pár viet o tom, aké zručnosti bude vyžadovať pracovný trh 21.storočia.
EDUCON pripravil online seminár zameraný na problematiku zručností potrebných na úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu v 21.storočí.
14.1.2020 sme sa stretli s učiteľmi, ale i ľuďmi z biznisu a pozreli sa na medzigeneračnú komunikáciu a jej špecifiká.
Rozvojová aktivita "GARADICHE®" je brand agentúry EDUCON a je chránený ochrannou známkou.