messenger email phone
Naša aktivita Ponorka v tíme sa skladá z viacerých tém. Jednou z nosných je aj téma medzigeneračných problémov, diverzity v tíme a vzájomnej komunikácie.
Pre denník Forbes Slovensko sme mali možnosť napísať pár viet o tom, aké zručnosti bude vyžadovať pracovný trh 21.storočia.
Educon Vám ponúka na základe dlhoročných skúseností členov tímu osvedčené stratégie riadenia HR a recruitmentu vo Vašej spoločnosti.
14.1.2020 sme sa stretli s učiteľmi, ale i ľuďmi z biznisu a pozreli sa na medzigeneračnú komunikáciu, vekovú diverzitu v tíme a jej špecifiká.
Zážitková úniková hra pre kolektívy s cieľom splniť spoločné tímové úlohy sa dostala na stránky Dobrej školy.
Uvažujete o využití evaluačných dotazníkov EDO? Potom Vás asi zaujíma, čo je ich hlavným cieľom a na čo sú zamerané.
Rozvojová aktivita "GARADICHE®" je brand agentúry EDUCON a je chránený ochrannou známkou.