messenger email phone
Uvažujete o využití evaluačných dotazníkov EDO? Potom Vás asi zaujíma, čo je ich hlavným cieľom a na čo sú zamerané.
Ocitli sme sa v situácii, kedy sú aj šikovní a produktívni zamestnanci vystavovaní novým podnetom, ktoré ich dostávajú do stresu, ktorý môže mať vplyv na ich pracovné nasadenie.
14.1.2020 sme sa stretli s učiteľmi, ale i ľuďmi z biznisu a pozreli sa na medzigeneračnú komunikáciu a jej špecifiká.
Rozvojová aktivita "GARADICHE®" je brand agentúry EDUCON a je chránený ochrannou známkou.