messenger email phone
Ponorková úniková hra pre kolektívy s cieľom splniť spoločné tímové úlohy.
Naše kľúčové aktivity roku 2020 sme zhrnuli do krátkeho videa.
Pre denník Forbes Slovensko sme mali možnosť napísať pár viet o tom, aké zručnosti bude vyžadovať pracovný trh 21.storočia.
14.1.2020 sme sa stretli s učiteľmi, ale i ľuďmi z biznisu a pozreli sa na medzigeneračnú komunikáciu a jej špecifiká.
Rozvojová aktivita "GARADICHE®" je brand agentúry EDUCON a je chránený ochrannou známkou.