messenger email phone
EDUCON pripravil online seminár zameraný na problematiku zručností potrebných na úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu v 21.storočí.
Uvažujete o využití evaluačných dotazníkov EDO? Potom Vás asi zaujíma, čo je ich hlavným cieľom a na čo sú zamerané.
Rozmanitosť klientov si vyžaduje rôzne prístupy pri zabezpečovaní širokej škály aktivít v organizáciach. Externé HR poradenstvo je jednou z nich.
Ocitli sme sa v situácii, kedy sú aj šikovní a produktívni zamestnanci vystavovaní novým podnetom, ktoré ich dostávajú do stresu, ktorý môže mať vplyv na ich pracovné nasadenie.
Počas leta sme v mnohých kolektívoch otvorili otázku nastavovania pozitívnej a motivujúcej atmosféry a klímy.
Rozvojová aktivita "GARADICHE®" je brand agentúry EDUCON a je chránený ochrannou známkou.
14.1.2020 sme sa stretli s učiteľmi, ale i ľuďmi z biznisu a pozreli sa na medzigeneračnú komunikáciu a jej špecifiká.