messenger email phone
 • images

  Roman Klimčík

  Director, Engineering and Operations,Košice center
  Na spolupráci s EDUCONom si vážim férové jednanie bez nepríjemných prekvapení. EDUCON pre nás vystaval tréningový program, ktorý obsahoval množstvo situácií z nášho segmentu a priamo zo života. To je unikátna schopnosť a svedčí o dobrom tíme, ktorým EDUCON pri prípravách školení disponuje. Naša spoločnosť je s touto spoluprácou nadmieru spokojná.
 • images

  Štefan Fábián

  Business development manager
  Tím EDUCON pre mňa predstavuje unikátnu kombináciu vlastností a schopností, ktoré z nich robia na jednej strane pozorných poslucháčov a trpezlivých učiteľov, na strane druhej prirodzených vodcov a autority. Tento zaujímavý mix ich predurčuje, aby boli dobrí v tom, čo robia. Keď sa k menovaným pozitívam pridajú ich organizačné schopnosti, nasadenie a zmysel pre detail, vznikne profesionálny tím, ktorý môže úspešne školiť veľké spoločnosti zložené z rozdielnych osobností v rôznych odboroch. Školenie pre našu spoločnosť bolo nielen inšpiratívne a poučné, ale aj nesmierne zábavné a pútavé.
 • images

  Richard Krivčík

  CEO
  Na spolupráci s tímom agentúry EDUCON oceňujeme ich osobný prístup, vysokú profesionalitu, flexibilitu, angažovanosť, schopnosť značného porozumenia problematiky biznisu, v ktorom naša spoločnosť pôsobí, prepájanie skúseností z praxe a teoretických vstupov a to tak pri realizácii tréningov, ako aj v oblasti HR poradenstva či rozvoja interných zamestnancov. Pridanou hodnotou je ich celostný a strategický pohľad na ciele a víziu spoločnosti, ktoré dokážu úspešne inkorporovať do HR aktivít.
 • images

  Ján Bodnár

  Deputy Managing Director - Košice IT Valley
  Marek Kmeť dokáže pútavo a zrozumiteľne podať manažérsku problematiku študentom a opakovane preukazoval výborné zvládnutie témy. Dokáže skĺbiť vhodnú metodiku výučby s jeho manažérskymi skúsenosťami z práce. Pritom využíva širokú škálu progresívnych nástrojov a metód. Stretnutia oživuje aktuálnymi prípadovými štúdiami. Účasť na jeho seminároch je pre mňa nielen prínosom, ale zároveň motiváciou ďalej sa vzdelávať a profesne rásť.
 • images

  Marcel Sekela

  Head of Service / Member of Board
  Marek Kmeť preukázal veľkú schopnosť spojiť teoretické poznatky z kurzových materiálov s relevantnou realitou podnikateľského a manažérskeho života a poskytol mi tak dobrú bázu na osvojenie a ďalší rozvoj poznatkov z oblasti riadenia ľudí a organizácií. Pri hodnotení mojich prác bol stále veľmi náročný a umožnil mi tak získavať z každej ďalšej práce vyššie hodnotenie a prispel tak k eliminovaniu mojich slabších manažérskych stránok a zlepšeniu silných.
 • images

  Marek Jenčo

  Riaditeľ divízie Vysoké pece
  Nie každý mal možnosť stretnúť človeka, ktorému záleží na tom, ako sa iný človek rozvíja, no ja som to šťastie mal a verte, že Marek Kmeť je ten, ktorému záleží na každom, koho on má k niečomu viesť a naučiť. Nebolo stretnutí, kedy by sa niekomu chcelo odísť a nedopočúvať to, čo nám bolo prezentované a čo nám Marek Kmeť pripravil. Ja ako študent si cením na ňom to, ako sa o každého zaujíma, a aj v ťažkých chvíľach štúdia vie podporiť, povzbudiť a nadchnúť k tomu, čo je potrebné pochopiť, lebo je to potrebné pre každého v manažérskom živote. Boli chvíle kedy som nevidel zmysel prečo mám všetko čo prednášal, učil, predvádzal či prezentoval vedieť, no teraz vo svojej funkcií viem pochopiť a oceniť aký to malo zmysel!
 • images

  Vladimír Homola

  Riaditeľ závodu
  Vysoko profesionálny prístup, kvalita prípravy a schopnosť korigovať očakávania zákazníka vo vzťahu k projektu (v zmysle zreálnenia očakávaní s ohľadom na akceptáciu komplexnosti procesu zmeny myslenia), sú pre mňa skúsenosťou, ktorá sa mi vybaví v spojitosti s menom Marek Kmeť. Keď k tomu pridám entuziazmus a osobnú angažovanosť trénera, je to pre mňa zárukou, že takto použité zdroje majú vysokú pridanú hodnotu.
 • images

  Martin Riszdorfer

  Vedúci útvaru vyhľadávania a dokumentácie neoprávnených odberov
  Realizácia tréningu zo strany EDUCONu bola na vysokej úrovni a celkový prínos je veľkou pomocou pri rôznych situáciách, s ktorými sa dostávame pri každodennej pracovnej náplni a plnení si pracovných povinností. Získané vedomosti a praktické skúsenosti boli poskytnuté na vysokej profesionálnej úrovni zo strany školiteľa.
 • images

  Tomáš Karpel

  Programový riaditeľ
  Mareka som spoznal pred mnohými rokmi počas štúdii na VŠ. Po rokoch som sa na manažérskom poste rozhodol využiť jeho profesionálne služby. Vďaka jeho priateľskej povahe a prístupu k problematike , som našiel nové impulzy na rozvíjanie nielen mojej osoby, ale aj na riešenie problémov, ktoré obnášala moja pozícia. Vážim si, s akou otvorenosťou je ochotný a schopný viesť debatu, a s ľahkosťou nájsť riešenia. Pre mňa osobne to bola, a aj je, veľká inšpirácia a chuť sa vzdelávať a ďalej na sebe pracovať.
 • images

  Daniela Stričková

  PR manažér
  Divadlo Aréna okrem svojej divadelnej činnosti realizuje aj iné aktivity ako je napríklad Detská univerzita Komenského, či partnerstvo pri iných projektoch. Spolupráca s Marekom Kmeťom aktivity rozšírila a to najmä s orientáciou na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jeho pedagogický background, projektové skúsenosti i osobnostné vlastnosti posunuli naše možnosti realizácie k vyššej profesionalite.
 • images

  Jana Kadnárová

  Finančný a administratívny manažér
  Združenie Maxa Reinhardta pri realizácii projektu 7.rámcového programu pod názvom SiS CATALYST využilo služby poradensko-vzdelávacej agentúry EDUCON. Prístup k riešeniu tohto výnimočného medzinárodného projektu bol vysoko profesionálny a komunikácia so zahraničnými partnermi bola veľmi prospešná. Osoba Mareka Kmeťa ako koordinátora zabezpečila vysoký štandard dodržiavania administratívnych, metodických i finančných požiadaviek pri implementácii projektu. Multidisciplinárnym prepojením jednotlivých aktivít a WP´s bolo zrealizovaných a publikovaných niekoľko výstupov, ktoré boli nielen koordinátorom na Univerzite v Liverpoole, aj partnermi z krajín EU, Brazílie, Kene, Turecka, USA, Kanady či Indie prijímané veľmi pozitívne.
 • images

  Renáta Imrichová

  Manažér publicity
  Pán lektor veľmi zaujímavým spôsobom vysvetľoval ako predchádzať stresu, ako ho zvládať, ako sa mu vyhnúť, uvádzal vlastné životné skúsenosti a pomocou rôznych prezentácií navodzoval príjemnú, priateľskú atmosféru. Za podnetné rady, úsmev, pochopenie, dobrú náladu i zrnká múdrosti pánovi lektorovi ďakujeme. kompletná referencia dostupná na http://www.gymgl.sk/news.php?id=619.
 • images

  Andrea Madarasová Gecková

  Health Psychology Unit, Public Health Institute
  S Marekom Kmeťom spolupracujeme od roku 2012, keď sme začali vytvárať medzinárodný tím, ktorý by umožnil zapojenie zdravotne znevýhodnených školákov do štúdie Health Behaviour of School Aged Children (ďalej len HBSC). Výnimočná kombinácia jeho odborných a praktických skúseností v oblasti zdravotného znevýhodnenia a v oblasti projektového manažmentu, ako aj schopnosť vytvárať siete medzi rozličnými pracovnými skupinami, či projektmi, predovšetkým v medzinárodnom kontexte, významne prispeli k úspešnosti našej spolupráce, ktorá viedla k projektu zastrešenému kanceláriou WHO v Bratislave, k niekoľkým výstupom na národných a medzinárodných fórach, ale najmä k adaptácii protokolu a jeho overeniu v pilotnej štúdii, ktorý umožní zapojenie skupín zdravotne postihnutých školákov do štúdie HBSC.
 • images

  Andrea Szaniszlóová

  CEO
  Väčšina spoločností po dlhšom čase začne žiť s prevádzkovou slepotou. To začínal byť aj prípad spoločnosti Mayser. Pohľad špecialistov z externého prostredia a ich techniky dokázali nastaviť firme, ľuďom či procesom skutočné zrkadlo. Po odporúčaniach EDUCONu sme prehodnotili mnohé procesy a pracovné pozície. Zrealizované audity (organizačný, procesný, psychodiagnostika HOGAN, či školenia a rozvojové aktivity, to všetko nám poskytlo manažérske vstupy potrebné pre správne rozhodovanie.