messenger email phone
21.09.2014
Projekt SIS Catalyst pokračoval konferenciou vo Viedni, kde sme sa aktívne zúčastnili. Ilustračné fotografie nájdete v našej galérii.
05.09.2014
Po aktívnych účastiach na konferenciách v Ankare (TR), Liverpoole (UK) či Tartu (EST), v rámci projektu SIS Catalyst, pokračujeme v aktivitách našou účasťou na konferencii "Visionary or Fantasy" vo Viedni, ktorú organizuje...
11.06.2014
EDUCON prináša učiteľom špeciálnych škôl, ale i študentom pedagogiky, krátky bedeker približujúci špecifiká edukácie spoločenskovedných predmetov u žiakov s mentálnym postihnutím, vrátane názorných ukážok...
15.04.2014
V rámci spolupráce s Lekárskou fakultou UPJŠ a konzorciom CoHeReNT sa bude tím EDUCON spolupodieľať na zbere dát štúdie HBSC. Štúdia HBSC je zastrešovaná Regionálnou kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie...
06.04.2014
V Zborníku z II. medzinárodnej vedeckej konferencie školského manažmentu v Prahe 2013 sa nachádza aj príspevok venujúci sa Manažérskym omylom v školskom manažmente. Autormi sú Zuzka Brunclíková z Pedagogickej fakulty...
03.04.2014
Meniť svet nie je jednoduché a jeden človek to nedokáže. Je však skvelé, ak vznikla iniciatíva, ktorá dostane mandát na zmeny. EDUCON sa prihlásil v deklaráciám, ktoré môžu zmeniť smerovanie legislatívy v prospech...