15.04.2014
V rámci spolupráce s Lekárskou fakultou UPJŠ a konzorciom CoHeReNT sa bude tím EDUCON spolupodieľať na zbere dát štúdie HBSC. Štúdia HBSC je zastrešovaná Regionálnou kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie...
06.04.2014
V Zborníku z II. medzinárodnej vedeckej konferencie školského manažmentu v Prahe 2013 sa nachádza aj príspevok venujúci sa Manažérskym omylom v školskom manažmente. Autormi sú Zuzka Brunclíková z Pedagogickej fakulty...
03.04.2014
Meniť svet nie je jednoduché a jeden človek to nedokáže. Je však skvelé, ak vznikla iniciatíva, ktorá dostane mandát na zmeny. EDUCON sa prihlásil v deklaráciám, ktoré môžu zmeniť smerovanie legislatívy v prospech...
20.01.2014
Do tretice Vám ponúkame publikáciu Márie Sarkovej o stave šikanovania na slovenských školách. Publikácia je v slovenskom jazyku a vznikla s podporou kancelárie WHO na Slovensku.
14.01.2014
Antropológ Andrej Belák z Karlovej univerzity v publikácii ponúka pragmatické zhrnutie svojho terénneho výskumu, zameraného na otázky ako a prečo k príkrym rozdielom v zdraví medzi Rómami a Nerómami v regióne môžu...
14.01.2014
Publikácia popisuje prípadovú štúdiu stupňovitého zamestnávania Rómov, ktorú už niekoľko rokov realizuje US Steel v Košiciach, jej autorkou je Ing. Lucia Bosáková, PhD.