12.11.2015
Plánovanie vzdelávania zamestnancov a usmerňovanie ich kariéry v rámci spoločnosti nemusí byť strašiakom, ak viete riadiť talenty. Výhodou je, že tak zvýšite výkonnosť zamestnancov a zlepšíte ich motiváciu.
12.08.2015
Educon Vám ponúka na základe dlhoročných skúseností členov tímu osvedčené stratégie riadenia HR a recruitmentu vo Vašej spoločnosti.
22.07.2015
Špecifický produkt v podmienkach slovenských vzdelávacích agentúr. Kombinácia rozvoja osobnosti s podporou ovládania prvkov sebaobrany je ideálny nástroj pre prácu s "ťažkým" klientom, kde je predpoklad agresívnej...
16.07.2015
Po úspešných pilotoch prináša tím EDUCON inovovaný prakticky zameraný tréning "ORIENTÁCIA NA ZLEPŠOVANIE" pre výrobné spoločnosti.
11.06.2015
V pondelok 8.6.2015 sa uskutočnila tlačová konferencia, kde bola predstavená Národná správa medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School Aged Children“ ďalej len HBSC) zaoberajúcej sa so zdravím súvisiacim...
21.04.2015
V rámci projektu Metodicko-medagogického centra v Bratislave napísal autorský tím EDUCON publikáciu Kritické myslenie - základ pre profesionálnu kariéru a jej plánovanie.