messenger email phone
18.01.2018
Pripravujete plán rozvoja zamestnancov na rok 2018? Plánujete systémové kroky? Alebo zostanete pri tradičných aktivitách posledných rokov? A akú úspešnosť máte pri výbere nových zamestnancov? Máte správnych ľudí...
15.12.2017
Všetkým našim klientom, partnerom a priateľom prajeme krásne sviatky. Úspešný štart do roku 2018 a veľa pracovných i súkromných radostí.
15.12.2017
Rozumný manažér vie, že rôzne generácie so sebou do práce prinášajú rôzne druhy energií, nadšenia, skúseností, otvorenosti, dravosti, rozvahy či životnej múdrosti.
10.11.2017
V piatok 10.11.2017 sme sa opäť dobrovoľnícky venovali mladej generácii.
29.10.2017
Dlhodobo patricipujeme na rôznych projektoch, ktoré by školám umožnili lepšie reflektovať svet okolo a to najmä z pohľadu riadenia a vedenia ľudí.
26.10.2017
Spoločné aktivity s UPSVAR Rožňava sme prezentovali riaditeľom základných a stredných škôl okresu Rožňava na aktivite pod názvom "Správna voľba povolania".