messenger email phone
15.12.2017
Rozumný manažér vie, že rôzne generácie so sebou do práce prinášajú rôzne druhy energií, nadšenia, skúseností, otvorenosti, dravosti, rozvahy či životnej múdrosti.
10.11.2017
V piatok 10.11.2017 sme sa opäť dobrovoľnícky venovali mladej generácii.
29.10.2017
Dlhodobo patricipujeme na rôznych projektoch, ktoré by školám umožnili lepšie reflektovať svet okolo a to najmä z pohľadu riadenia a vedenia ľudí.
26.10.2017
Spoločné aktivity s UPSVAR Rožňava sme prezentovali riaditeľom základných a stredných škôl okresu Rožňava na aktivite pod názvom "Správna voľba povolania".
09.10.2017
Dva dni strávené s učiteľmi a sľudmi z programu "Leaders of Tomorrow"= dva dni mentoringu, koučingu a práci na tom, ako motivovať žiakov ísť za svojimi cieľmi.
09.10.2017
Boli sme pri tom, keď deti na ZŠ Zlatá v Rožňave športovali s elánom na akcii "Športujeme s Elánom", ktorú usporiadala TJ Elán Rožňava.