messenger email phone
06.04.2014
V Zborníku z II. medzinárodnej vedeckej konferencie školského manažmentu v Prahe 2013 sa nachádza aj príspevok venujúci sa Manažérskym omylom v školskom manažmente. Autormi sú Zuzka Brunclíková z Pedagogickej fakulty...
03.04.2014
Meniť svet nie je jednoduché a jeden človek to nedokáže. Je však skvelé, ak vznikla iniciatíva, ktorá dostane mandát na zmeny. EDUCON sa prihlásil v deklaráciám, ktoré môžu zmeniť smerovanie legislatívy v prospech...
20.01.2014
Do tretice Vám ponúkame publikáciu Márie Sarkovej o stave šikanovania na slovenských školách. Publikácia je v slovenskom jazyku a vznikla s podporou kancelárie WHO na Slovensku.
14.01.2014
Antropológ Andrej Belák z Karlovej univerzity v publikácii ponúka pragmatické zhrnutie svojho terénneho výskumu, zameraného na otázky ako a prečo k príkrym rozdielom v zdraví medzi Rómami a Nerómami v regióne môžu...
14.01.2014
Publikácia popisuje prípadovú štúdiu stupňovitého zamestnávania Rómov, ktorú už niekoľko rokov realizuje US Steel v Košiciach, jej autorkou je Ing. Lucia Bosáková, PhD.
24.09.2013
Svet ( aj práce) nie je len Slovensko, prečo potrebujeme stres, čo so syndrómom vyhorenia, ... To sú len niektoré témy, na ktoré sa spolu pozrieme v dvoch moduloch workshopov "Self and stress management" v košickej Steel...