messenger email phone
23.12.2020
Naše kľúčové aktivity roku 2020 sme zhrnuli do krátkeho videa.
21.12.2020
Pre denník Forbes Slovensko sme mali možnosť napísať pár viet o tom, aké zručnosti bude vyžadovať pracovný trh 21.storočia.
18.11.2020
EDUCON pripravil online seminár zameraný na problematiku zručností potrebných na úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu v 21.storočí.
01.09.2020
Počas leta sme v mnohých kolektívoch otvorili otázku nastavovania pozitívnej a motivujúcej atmosféry a klímy.
18.06.2020
Rozmanitosť klientov si vyžaduje rôzne prístupy pri zabezpečovaní širokej škály aktivít v organizáciach. Externé HR poradenstvo je jednou z nich.
04.05.2020
Uvažujete o využití evaluačných dotazníkov EDO? Potom Vás asi zaujíma, čo je ich hlavným cieľom a na čo sú zamerané.