messenger email phone
15.04.2014
Začína zber dát HBSC štúdie

V rámci spolupráce s Lekárskou fakultou UPJŠ a konzorciom CoHeReNT sa bude tím EDUCON spolupodieľať na zbere dát štúdie HBSC. Štúdia HBSC je zastrešovaná Regionálnou kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v Európe. Na Slovensku bolo do zberu dát vybraných vyše 150 základných škôl a osemročných gymnázií. 

 

Informácie a tlačovú správu o aktivite získate TU.

Späť