messenger email phone
14.01.2014
Štúdia o zdravotnom stave Rómov na Slovensku

Antropológ Andrej Belák z Karlovej univerzity v publikácii ponúka pragmatické zhrnutie svojho terénneho výskumu, zameraného na otázky ako a prečo k príkrym rozdielom v zdraví medzi Rómami a Nerómami v regióne môžu prispievať paradoxne i systémy zdravotníctva.

In the publication, Charles University anthropologist Andrej Belák offers a pragmatic summary of his field research focused on how and why steep health disparities among Roma and non-Roma in the region might paradoxically be contributed by health-systems, too.

keywords: Roma, health inequalities, medical anthropology, health-system, Slovakia

 

Späť