messenger email phone
23.04.2020
Spoznajte svojich kľúčových zamestnancov

Ocitli sme sa v situácii, kedy sú aj šikovní a produktívni zamestnanci vystavovaní novým podnetom, ktoré ich dostávajú do stresu, ktorý môže mať vplyv na ich pracovné nasadenie. Úlohou manažérov je poznať svojich ľudí a ich správanie nie len v bežné dni, ale aj v krízových situáciách. Akonáhle nevieme správne odhadnúť ich stav v nekomfortnej situácii, môže dôjsť ku skratu, ktorý ovplyvní dôležité procesy vo firme.

 

Spoznajte silné a slabé stránky svojich kľúčových zamestnancov v akejkoľvek situácii s komplexnou psychodiagnostikou HOGAN, ktorá umožňuje predikovať správanie vašich zamestnancov v pokojových aj záťažových podmienkach.

 

Pokiaľ máte záujem o vzor výstupu, či bližšie info, kontaktujte nás na info@educon.sk.

 

Späť