messenger email phone
18.11.2020
Seminár Zručnosti pre 21.storočie

EDUCON pripravil online seminár zameraný na problematiku zručností potrebných na úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu v 21.storočí. 

 

Marek Kmeť v rámci iniciatívy TyPlusIT a jej modulu online akadémie prezentoval, čo čaká pracovný trh v roku 2030, aké zručnosti si budúci zamestnávatelia budú ceniť u svojich zamestnancov, aké zmeny sa predikujú v posune pracovnej sily a čo všetko sa musíme "doučiť", ak nechceme zmeškať rozbehnutý vlak. 

 

V EDUCONe si uvedomujeme tieto trendy už niekoľko rokov, v našich vzdelávacích aktivitách sú tieto zručnosti dominantou a venujeme im zvýšenú pozornosť. 

 

Záznam si môžete pozrieť tu: https://www.typlusit.sk/online-akademia/ 

 

Ak máte záujem o rozvoj tzv. 4K zručností (kitické myslenie, komunikačné zručnosti, tímová spolupráva, kreativita), neváhajte nás kontaktovať na info@educon.sk.

   

Späť