messenger email phone
14.01.2014
Prípadová štúdia stupňovitého zamestnávania Rómov v Košiciach

Publikácia popisuje prípadovú štúdiu stupňovitého zamestnávania Rómov, ktorú už niekoľko rokov realizuje US Steel v Košiciach, jej autorkou je Ing. Lucia Bosáková, PhD.

The publication describes a case study on intervention aiming to increase employability of population living in Roma settlements, its author is Lucia Bosakova.

kľúčové slová: hard-to employ group, Roma, unemployment, health inequalities, Slovakia

 

Späť