messenger email phone
01.09.2020
Prázdninová Ponorka v tíme

Počas leta sme v mnohých kolektívoch otvorili otázku nastavovania pozitívnej a motivujúcej atmosféry a klímy. 

Pandémia a opatrenia v uplynulom období spôsobili množstvo zmien v procesoch i v samotnom správaní zamestnancov. Niektorí kolegovia zvládajú toto obdobie lepšie, no pre mnohých je toto obdobie frustrujúce a jediné ich želenie je, vrátiť sa do "normálu". 

 

Reflexia na túto dobu, zmena stereotypov a komunikácie, to všetko vplýva na dynamiku v kolektívoch a tímoch.

 

A Ponorka a jej nástroje rozvoja sú tu, aby pomohli prekonať prekážky i obmedzenia.
A aby sme spolu hľadali možnosti, ako sa veci "DAJÚ" a nie "NEDAJÚ".  

 

 

Späť