messenger email phone
21.04.2015
Kritické myslenie pre pedagógov

V rámci projektu Metodicko-medagogického centra v Bratislave napísal autorský tím EDUCON publikáciu Kritické myslenie - základ pre profesionálnu kariéru a jej plánovanie. 

 

 

Späť