messenger email phone
11.06.2014
Krátky bedeker pre učiteľov špeciálnych škôl

EDUCON prináša učiteľom špeciálnych škôl, ale i študentom pedagogiky, krátky bedeker približujúci špecifiká edukácie spoločenskovedných predmetov u žiakov s mentálnym postihnutím, vrátane názorných ukážok edukačného procesu v zahraničí. 


Recenzenti: 
doc. PaedDr. Jiří Škoda, Ph.D., PdF UJEP Ústi nad Labem 
PhDr. Tatiana Čekanová, PdF PU Prešov

 

Späť