messenger email phone
18.06.2020
Externé HR poradenstvo

Rozmanitosť klientov si vyžaduje rôzne prístupy pri zabezpečovaní širokej škály aktivít v organizáciach. Externé HR poradenstvo je jednou z nich. 

 

Naše skúsenosti z oblasti rozvoja ľudských zdrojov využívame pri komunikácii s partnermi a pri nastavovaní ich plánov. Rozumieme, že ak sa spoločnosť špecializuje úzky výsek zručností, potrebuje spoľahlivého partnera na pokrytie procesov, ktoré priamo nesúvisia s predmetom ich činnosti.
 
 
Aktuálne v EDUCONe aktívne spolupracujeme, v oblasti externého HR manažmentu, s dvomi odlišnými segmentami, no s o tom väčšou zanietenosťou, pretože ...
 
... nás rozvoj ľudí naozaj baví!
 
 
Späť