messenger email phone
21.10.2022
Rozvoj ľudí nás naozaj baví. A naše aktivity odprezentujeme na Konferencii Učíme pre život v Poprade.
10.09.2021
Zážitková úniková hra pre kolektívy s cieľom splniť spoločné tímové úlohy sa dostala na stránky Dobrej školy.
05.05.2021
Ponorková úniková hra pre kolektívy s cieľom splniť spoločné tímové úlohy.
23.12.2020
Naše kľúčové aktivity roku 2020 sme zhrnuli do krátkeho videa.
21.12.2020
Pre denník Forbes Slovensko sme mali možnosť napísať pár viet o tom, aké zručnosti bude vyžadovať pracovný trh 21.storočia.
18.11.2020
EDUCON pripravil online seminár zameraný na problematiku zručností potrebných na úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu v 21.storočí.