messenger email phone
05.05.2021
Ponorková úniková hra pre kolektívy s cieľom splniť spoločné tímové úlohy.
23.12.2020
Naše kľúčové aktivity roku 2020 sme zhrnuli do krátkeho videa.
21.12.2020
Pre denník Forbes Slovensko sme mali možnosť napísať pár viet o tom, aké zručnosti bude vyžadovať pracovný trh 21.storočia.
18.11.2020
EDUCON pripravil online seminár zameraný na problematiku zručností potrebných na úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu v 21.storočí.
01.09.2020
Počas leta sme v mnohých kolektívoch otvorili otázku nastavovania pozitívnej a motivujúcej atmosféry a klímy.
18.06.2020
Rozmanitosť klientov si vyžaduje rôzne prístupy pri zabezpečovaní širokej škály aktivít v organizáciach. Externé HR poradenstvo je jednou z nich.